Kontigent

Kontigenter:

Kontigent fastsættes hvert år på klubbens generalforsamling:

Satser for 2022 er som følger:

Kontingent Seniorer:           650 kr.
Kontingent Juniorer :          400 kr.
Kontingent familie   :         1.150 kr.

Derudover skal der købes en nøgle til baneanlægget
som koster 60 kr.

Leje af bane for ikke medlemmer:

Henvendelse i Gørlev Legetøjsforretning, Algade 23, 4281 Gørlev
50 kr. for en time - 200 kr. for en hel uge
Depositum 400 kr.