Historie

Klubbens historie

Året var 1987 da idéen til Tennisklubben blev lagt af: Jørgen Olsen, Hans Madsen og andre personer i Gørlev.

Der blev holdt enkelte møder, og det viste sig, at ideen om tennis i Gørlev ikke var så ringe endda.

Der blev indkaldt til stiftende generelforsamling den 4. marts 1987 og på denne generalforsamling blev klubben stiftet. Den første bestyrelse blev valgt, Jørgen Olsen, formand, Per Eriksen, næstformand, Flemming Rasmussen, kasserer, Eilif Sørensen, sekretær, og en ungdomsspiller, Frederik Lindqvist.

Og medlemmer kom der også, selvom der ingen baner var. I det første år blev der spillet lidt tennis på en privat bane på Reersø.

Banerne blev påbegyndt etableret sidst på året i 1987, efter at Gørlev Kommune den 19. august 1987 havde godkendt klubbens oplæg til placering samt finansiering.

Det første spadestik til banerne blev taget den 2. oktober 1987, ikke af noget prominente indbudte, men af en rendegraver.

Endelig d. 30 april 1988 stod banerne klar, flotte og lige til at bruge.

Den officielle indvielse af banerne blev foretaget den 30. april 1988 under stor festivitas.

Nu kunne der spilles tennis, og det blev der.

Men hvad med klublivet. Vi måtte have vores eget klubhus, og allerede i 1989 blev der opstillet en skurvogn.

Men vi måtte have et rigtigt klubhus og den 7. oktober 1989 indsendte den utrættelige bestyrelse en ansøgning til Gørlev Kommune. Denne ansøgning blev udsat indtil videre af kommunalbestyrelsen i et brev af 25. januar 1990.

Den 25. september ønsker klubben nu en principafgørelse af Gørlev Kommune vedr. det ønskede klubhus, der skrives på ny.

Nu opnår klubben endelig godkendelse den 21. november 1990, dog skal vi vente tre måneder på, at der ikke er indsigelser mod lokalplanen.

Byggetilladelse og den endelige finansiering er på plads, og det første spadestik til klubhuset kan tages d. 12. oktober 1991 og det nye klubhus kan stå færdigt til sæsonstarten 1992. Huset bliver færdigt og indvies den 2. maj 1992.